Υπεραισιόδοξο το προσχέδιο προϋπολογισμού – «Βλέπει» ανάπτυξη 7,5% για το 2021 (video)

Ανάπτυξη 7,5% το 2021 και ύφεση 8,2% το 2020 προβλέπει για την ελληνική οικονομία το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2021 που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το προσχέδιο αποτυπώνει το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία εφέτος, αλλά και τις προβλέψεις για επαναφορά της σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το επόμενο έτος.

Έτσι το ΑΕΠ προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 185,215 δισ. ευρώ το 2021 από 170,721 δισ. ευρώ το 2020.

Το επόμενο έτος προβλέπεται πρωτογενές έλλειμμα 1% του ΑΕΠ έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 6,3% του ΑΕΠ εφέτος.

Το επίπεδο της ανεργίας (με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο 18,6% εφέτος για να υποχωρήσει το 2021 στο 16,5%.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του προσχεδίου του προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 53,705 δισ. ευρώ έναντι 50,147 δισ. ευρώ εφέτος, ενώ το σύνολο των φορολογικών εσόδων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 49,546 δισ. ευρώ από 44,594 δισ. ευρώ το 2020 λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης που αναμένεται να παρουσιάσει η ελληνική οικονομία, παρά τις φοροελαφρύνσεις που έχουν ανακοινωθεί απο την κυβέρνηση για το 2021.

Το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2021 στα 63,884 δισ. ευρώ έναντι 68,528 δισ. ευρώ εφέτος.

Αύξηση εσόδων κατά 3,558 δισ. ευρώ και μείωση δαπανών κατά 4,645 δισ. ευρώ

Αύξηση 7,1% προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το 2021 και θα διαμορφωθούν στα 53,705 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,558 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Ειδικότερα:

⦁ οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 27,473 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 3,537 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 293 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 51 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας προβλέπονται σε 2,688 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι λοιποί φόροι επί παραγωγής προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,149 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 57 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ ο φόρος εισοδήματος προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15,199 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,256 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 246 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι λοιποί τρέχοντες φόροι προβλέπονται στο ποσό των 2,498 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 91 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι κοινωνικές εισφορές προβλέπονται στο ποσό των 54 εκατ. ευρώ, μη παρουσιάζοντας διαφοροποίηση έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι μεταβιβάσεις προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 6,647 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 156 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω του ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά που αναμένονται από ANFAs και SMPs από τον ESM, τα οποία εντάσσονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό αφού εισπραχθούν, ενώ στο έτος 2020 περιλαμβάνονται τα ποσά που έχουν εισπραχθεί (ύψους 644 εκατ. ευρώ),

⦁ οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 635 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ τα λοιπά τρέχοντα έσοδα εκτιμώνται σε 2.070 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 671 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω πρόβλεψης μειωμένων εσόδων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ,

⦁ οι πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 30 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 296 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω του ότι στο έτος 2020 περιλαμβάνεται η είσπραξη μέρους του αντιτίμου από την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού,

⦁ οι επιστροφές φόρων προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 5,278 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 352 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω κατηγορίες «Μεταβιβάσεις» και «Λοιπά τρέχοντα έσοδα», περιλαμβάνονται έσοδα ΠΔΕ ύψους 3,875 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,355 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν (σε δημοσιονομική βάση) σε 63,884 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,645 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020. Αναλυτικότερα η εξέλιξη των δαπανών του προσχεδίου του προυπολογισμού ανά κατηγορία είναι η εξής:

Παροχές σε εργαζόμενους

Οι δαπάνες παροχών σε εργαζόμενους προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 13,424 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στους κάτωθι παράγοντες:

· στην αύξηση των τακτικών αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών κατά 87 εκατ. ευρώ και 18 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, κυρίως λόγω νέων προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2021 και

· στη μείωση των πρόσθετων αποδοχών κατά 91 εκατ. ευρώ, ως συνέπεια του γεγονότος ότι στα μεγέθη του 2020 συμπεριλαμβάνεται και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τους υγειονομικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Πολιτικής Προστασίας.

Κοινωνικές Παροχές

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 225 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση του 2020.

Μεταβιβάσεις

Οι δαπάνες για τις μεταβιβάσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 30.085 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,510 δισ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το 2020, λόγω της ανάγκης εφαρμογής λιγότερων μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας, κάνοντας τη βασική θεώρηση ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν μετριαστεί.

Τα νέα μέτρα κατά του Covid-19, τα οποία θα έχουν τη σημαντικότερη επίπτωση το 2021 στις μεταβιβάσεις είναι τα εξής:

· η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

· το κόστος επιδότησης πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό (πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ) και,

· η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και η επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Η συνολική δαπάνη των ήδη προσδιορισμένων μέτρων Covid-19, κατά το μέρος που επιβαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ανέρχεται σε 1,606 δισ. ευρώ, έναντι 6,528 δισ. ευρώ για το 2020 και συνυπολογίζοντας τα περίπου 1,400 δισ. ευρώ των αναδρομικών των συνταξιούχων που θα καταβληθούν το 2020, ερμηνεύεται η κύρια διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων/προβλέψεων των δύο ετών.

Αύξηση επενδύσεων το 2021

Αύξηση των επενδύσεων το 2021 προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο σύνολο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προβλέπεται αύξηση κατά 30,4% του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου έναντι μείωσης 10,9% που προβλέπεται να σημειωθεί φέτος.

Σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για το έτος 2021 προβλέπεται η διάθεση πόρων ύψους 6,750 δισ. ευρώ, με κατανομή της συνολικής δαπάνης μεταξύ των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 6 δισ. ευρώ και εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, ύψους 750 εκατ. ευρώ.

«Σταθερή επιδίωξη για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και για το 2021 παραμένει η απορρόφηση των πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εισροή της αναλογούσας κοινοτικής συνδρομής. Στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς των μεγάλων έργων υποδομών (οδικά έργα, σιδηρόδρομοι, μετρό κ.λπ.), της επιχειρηματικότητας (κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού), της δημιουργίας απασχόλησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της υγείας και της πρόνοιας, των έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, των έργων υποδομών των ΟΤΑ όλης της χώρας και των δράσεων για τη διοικητική μεταρρύθμιση» σημειώνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Στο 184,7% του ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα μειωθεί το 2021 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης από 197,4% φέτος

Στο 184,7% του ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το 2021, από το 197,4% που προβλέπεται να ανέλθει φέτος λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Ειδικότερα το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 342 δισ. ευρώ το 2021, έναντι 337 δισ. ευρώ φέτος και 331,063 δισ. ευρώ το 2019 (176,6% του ΑΕΠ). Η αύξηση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης φέτος εκτιμάται σε 20,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2019 εξαιτίας των σημαντικών δημοσιονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία.

Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 369,100 δισ. ευρώ ή 216,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2020, έναντι 356,015 δισ. ευρώ ή 189,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2019. Το 2021 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 374,500 δισ. ευρώ ή 202,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,0 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2020.

ΣΥΡΙΖΑ: Προϋπολογισμός ανεδαφικών προβλέψεων και επιδεικτικής αδιαφορίας για τις κοινωνικές ανάγκες

Συνολική κριτική στο προσχέδιο του προϋπολογισμού ασκούν με σημερινή τους ανακοίνωση η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ευκλείδης Τσακαλώτος, υποστηρίζοντας ότι «το προσχέδιο που κατέθεσε σήμερα η κυβέρνηση προμηνύει νέα μνημόνια. De jure ή De facto».

Αναφέρουν ότι «οι προβλέψεις του Προσχεδίου για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2021 είναι ανεδαφικές» και προσθέτουν: «Με πρόβλεψη για ύφεση φέτος 8,2% και ανάκαμψη 7,5% το 2021 η κυβέρνηση επιμένει σε μία ανάκαμψη τύπου V, η οποία με βάση τα μέτρα που λαμβάνει αλλά και τις υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται είναι απολύτως μη ρεαλιστική».

Αναφέρονται στις «μειωμένες παρεμβάσεις του Προϋπολογισμού που προβλέπονται για τις συνέπειες της πανδημίας» εκτιμώντας ότι «προμηνύουν τη συνέχιση της πολιτικής μη στήριξης και μη ενίσχυσης της υγείας και της παιδείας, των εργαζομένων και των νοικοκυριών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ενώ οι πολίτες θα κληθούν στο μέλλον να πληρώσουν συσσωρευμένα χρέη».

Προβλέπουν ότι «οι ανεδαφικές και υπεραισιόδοξες προβλέψεις της κυβέρνησης, σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα και αποτελέσματα της πολιτικής της, θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε επώδυνες αναθεωρήσεις εις βάρος της κοινωνίας» και καταλήγουν:

«Η ανάγκη ουσιαστικής, άμεσης και γενναίας στήριξης της πραγματικής οικονομίας, των εργαζομένων και των νοικοκυριών αγνοείται επιδεικτικά από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Όπως αγνοείται και η ανάγκη ουσιαστικής αξιοποίησης του μαξιλαριού που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που θα έδινε τη δυνατότητα πρόσθετης στήριξης της οικονομίας χωρίς το χρέος να φτάσει στο 216% του ΑΕΠ, όπως προβλέπεται από το Προσχέδιο, καθώς η ύφεση θα ήταν σαφώς μικρότερη».

Πηγή: altsantiri.gr

Παρόμοια άρθρα

Πιο δημοφιλή

Υπηρεσίες Απεντόμωσης και Απολύμανσης από την Agro Health

Απεντόμωση ή απολύμανση (όπως αναφέρεται λανθασμένα) είναι η εργασία με την οποία γίνεται η καταπολέμηση όλων των ειδών ενοχλητικών - επιβλαβών εντόμων για την...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ AGRO HEALTH

Μυοκτονία – τρωκτικοκτονία ή εργασία απολύμανσης για ποντίκια (όπως αναφέρεται λανθασμένα) είναι καταπολέμηση τρωκτικών επικινδύνων για την δημόσια υγεία και τον άνθρωπο. Υπάρχουν αρκετοί...

Μάθε για την υπερτροφή των βιολογικών σπόρων κάνναβης

Οι σπόροι κάνναβης είναι το πιο υγιεινό και _πιο θρεπτικό φαγητό για το ανθρώπινο σώμα. Οι σπόροι παράγονται μόνο από τις εγκεκριμένες ποικιλίες κάνναβης...