Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ποια θέματα θα «πέσουν» στο τραπέζι της ολομέλειας

Πλειάδα κρίσιμων ζητημάτων περιλαμβάνει η ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συνεδριάζει από τις 11 ως τις 13 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, τα θέματα που βρίσκονται στο «τραπέζι» είναι τα παρακάτω:

  • Το μέλλον των ευρωαμερικανικών σχέσεων μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ,
  • Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος υγείας,
  • Η διαφάνεια στις αγορές των εμβολίων covid19,
  • Η ανθεκτικότητα των δημοκρατικών αξιών στην περίοδο της πανδημίας,
  • Η πράσινη μετάβαση
  • Η προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων διατροφής μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πολλά ελληνικά.

Οι ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν επίσης τις θέσεις τους για τον προϋπολογισμό του 2021, του πρώτου έτους του επταετούς προϋπολογισμού με κατεύθυνση την πράσινη μετάβαση και την ψηφιοποίηση της οικονομίας, ενώ θα θέσει και το θέμα ασφάλειας των δημοσιογράφων.

Αναλυτικότερα:

Εκλογές στις ΗΠΑ: οι ευρωβουλευτές σχολιάζουν το αποτέλεσμα

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επικεντρωθούν στις πιθανές επιπτώσεις στο εμπόριο, το κλίμα, την άμυνα, τις διεθνείς κυρώσεις και τη συνεργασία στο πλαίσιο πολυμερών οργανισμών. Είναι πιθανό επίσης να εκφράσουν τις ελπίδες τους για την αναθέρμανση της διατλαντικής σχέσης στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19 και των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της.

EU4Health: το Κοινοβούλιο έτοιμο να ενισχύσει το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία

Ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα υγείας, για να καλυφθούν οι αδυναμίες που φανέρωσε η πανδημία και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αντιμετώπισης απειλών για τη δημόσια υγεία, αναμένεται να ζητήσει το ΕΚ.

Οι μελλοντικές προτεραιότητες και δράσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας, που θα υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος «EU4Health», θα συζητηθούν την Πέμπτη, ενώ το ψήφισμα σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής θα τεθεί σε ψηφοφορία την Παρασκευή.

Στη συζήτηση με την Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επικρίνουν τα κράτη μέλη για τη μείωση του προϋπολογισμού του νέου προγράμματος από 9,4 δισ. ευρώ που προτάθηκε αρχικά από την Επιτροπή και χαιρετίστηκε από τους βουλευτές του ΕΚ, σε 1,7 δισ. ευρώ.

Εμβόλια COVID-19: πλήρη διαφάνεια στις συμφωνίες αγορών της ΕΕ ζητούν οι ευρωβουλευτές

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την αγορά εμβολίων από την ΕΕ, καθώς και η διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης, θα συζητηθούν την Πέμπτη με την επίτροπο Κυριακίδου.

Oι ευρωβουλευτές θα θέσουν ερωτήματα στην Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με τη διαφάνεια των εν λόγω συμφωνιών, καθώς και τον τρόπο εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 παντού, για όλους όσοι τα χρειάζονται.

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να θέσουν το ζήτημα της νομικής ευθύνης των εταιρειών που παράγουν τα εμβόλια και να απαιτήσουν να μην υπάρξουν εξαιρέσεις από τους ισχύοντες κανόνες.

COVID-19 και ευρωπαϊκές αξίες: οι αρχές της δημοκρατίας πρέπει να υπερισχύσουν

Την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν τις θέσεις της Επιτροπής για τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων στις αξίες της ΕΕ – ψήφισμα την Παρασκευή για τα μέτρα του «πρώτου κύματος».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει τους ευρωβουλευτές σχετικά με την κατάσταση των ευρωπαϊκών αξιών στο πλαίσιο των μέτρων που παίρνουν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να σχολιάσουν τις πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ, όπως την προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με τον μηχανισμό αιρεσιμότητας για τη σύνδεση της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης με τον σεβασμό του κράτους δικαίου. Την Παρασκευή, θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου σχέδιο ψηφίσματος από την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ.

Το κείμενο τονίζει ότι τα εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης ενέχουν «κίνδυνο κατάχρησης εξουσίας» και τονίζει ότι κάθε περιορισμός που επηρεάζει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να είναι αναγκαίος, αναλογικός και χρονικά περιορισμένος. Ζητούν επίσης να διασφαλιστεί ο κοινοβουλευτικός και δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων αυτών.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν κίνητρα για βιώσιμες επενδύσεις στην «πράσινη μετάβαση»

Το Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει για την χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας και την στροφή προς βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες την Παρασκευή – η συζήτηση την Τετάρτη.

Σε ένα μη δεσμευτικό σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη (Sustainable Europe Investment Plan – SEIP) για τη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας, οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι το σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίσει τη μετάβαση από μη βιώσιμες σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι επενδύσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στη μείωση των οικονομικών και οικολογικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, δημιουργώντας νέους τύπους βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Οι επενδύσεις θα πρέπει να σέβονται την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», συμπεριλαμβανομένων τόσο των κοινωνικών όσο και των περιβαλλοντικών στόχων. Μόνο τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα με τις μεγαλύτερες δυνατότητες επίτευξης αυτών των στόχων θα πρέπει να λαμβάνουν επενδύσεις, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Η συμφωνία ΕΕ – Κίνας για την προστασία 200 ευρωπαϊκών και κινεζικών εδώδιμων προϊόντων διατροφής από απομιμήσεις θα τεθεί σε ψηφοφορία την Παρασκευή.

Η συμφωνία θα διασφαλίσει ότι εκατό ευρωπαϊκά προϊόντα που φέρουν γεωγραφικές ενδείξεις (συμπεριλαμβανομένης της φέτας, της ζιβανίας, των ελιών Καλαμών, των κρασιών Σάμου, του ελαιόλαδου Σητείας και της μαστίχας Χίου) θα προστατεύονται από απομιμήσεις και κατάχρηση της εμπορικής ονομασίας τους στην Κίνα. Ως αντάλλαγμα, εκατό κινεζικά προϊόντα θα απολαμβάνουν το ίδιο καθεστώς προστασίας στην ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Εμπορίου θεωρούν ότι η συμφωνία ενισχύει πρωτίστως την αμοιβαία εμπιστοσύνη στις σχέσεις ΕΕ – Κίνας. Στο σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση έγκρισης, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ελπίδα ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί και σε πιο πολύπλοκα ζητήματα, όπως οι βιομηχανικές επιδοτήσεις και η αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι το 2019, η Κίνα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός για εξαγωγές προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης από την ΕΕ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται κρασιά, αλκοολούχα ποτά και γεωργικά ή αγροτικά προϊόντα διατροφής. Το 2018 και το 2019, ωστόσο, το 80% των ευρωπαϊκών κατασχέσεων παραποιημένων και «πειρατικών» εμπορευμάτων προερχόταν από την Κίνα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχέδιο ψηφίσματος, προκαλώντας απώλειες ύψους 60 δισ. ευρώ στους προμηθευτές της ΕΕ.

«Στοπ» στην ατιμωρησία για επιθέσεις κατά δημοσιογράφων: συζήτηση με τον Τζοζέπ Μπορέλ

«Όταν οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια, χάνουμε μια σημαντική άμυνα κατά της πανδημίας παραπληροφόρησης που έχει εξαπλωθεί στο διαδίκτυο», προειδοποίησε ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στο μήνυμά του κατά φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων στις 2 Νοεμβρίου.

Μετά τις σοκαριστικές δολοφονίες δημοσιογράφων ανά τον κόσμο και ιδίως εντός της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, οι βουλευτές του ΕΚ έχουν ζητήσει τη θέσπιση μηχανισμών για την προστασία των δημοσιογράφων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, καθώς και ανεξάρτητες και διεθνείς έρευνες για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος τους. Ζητούν επίσης αυστηρότερη παρακολούθηση της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ, ενώ έχουν επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου.

Οι θέσεις του Κοινοβουλίου για τον ετήσιο προϋπολογισμό του 2021

Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους (ο πρώτος της περιόδου χρηματοδότησης 2021-2027) θα πρέπει να προάγει τη δίκαιη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και τον μακροπρόθεσμο στόχο της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης, αναφέρει το σχέδιο ψηφίσματος.

Η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό του 2021 θα συζητηθεί και θα τεθεί σε ψηφοφορία σήμερα.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να καθοριστεί το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021 σε σχεδόν 182 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 15 δισ. σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής. Οι περισσότερες από αυτές τις αυξήσεις θα ωφελήσουν τα 15 εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ, ενισχύοντας πολλά προγράμματα και δράσεις για τη στήριξη των νέων, των επιστημονικών ερευνητών, των εργαζόμενων στον τομέα της υγείας, των επιχειρηματιών και πολλών άλλων κατηγοριών πολιτών.

(ΑΠΕ – ΜΠΕ)

Πηγή: altsantiri.gr

Παρόμοια άρθρα

Πιο δημοφιλή

Υπηρεσίες Απεντόμωσης και Απολύμανσης από την Agro Health

Απεντόμωση ή απολύμανση (όπως αναφέρεται λανθασμένα) είναι η εργασία με την οποία γίνεται η καταπολέμηση όλων των ειδών ενοχλητικών - επιβλαβών εντόμων για την...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ AGRO HEALTH

Μυοκτονία – τρωκτικοκτονία ή εργασία απολύμανσης για ποντίκια (όπως αναφέρεται λανθασμένα) είναι καταπολέμηση τρωκτικών επικινδύνων για την δημόσια υγεία και τον άνθρωπο. Υπάρχουν αρκετοί...

Μάθε για την υπερτροφή των βιολογικών σπόρων κάνναβης

Οι σπόροι κάνναβης είναι το πιο υγιεινό και _πιο θρεπτικό φαγητό για το ανθρώπινο σώμα. Οι σπόροι παράγονται μόνο από τις εγκεκριμένες ποικιλίες κάνναβης...